Förklaring beteckningar för fartdräkter:
GS-dräkter: «Giant Slalom» är fartdräkter med insydda skydd. Dessa används till Slalom, Storslalom, men kan även användas till fartdiciplinerna. Alla skydd är uttagbara. 
DH-dräkter: «Down Hill» är fartdräkter helt utan skydd. De är ämnade för fartdiciplinerna Super-G och Störtlopp. 

NO-FIS: Fartdräkter för alla yngre åkare som inte åker F-I-S tävlningar (under 16-år)
FIS: Indikerar att fartdräkten är FIS-godkänd.Filter Nullstill

411
408
403
379
304
265
179
139
44
36
33
20
4